20h, Ngày 9/12/2018
Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội

Hà Nội

20h Ngày 2/11/2017
Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội

Hà Nội

20h ngày 8/03/2018
Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh

20h ngày 26-27/01/2017
Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội

Hà Nội

20:00 thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2015
Nhà thi đấu tỉnh Khánh Hòa, 33 Phan Chu Trinh, Nha Trang

Nha Trang

20:00 Ngày 6/4/2017
Khách sạn Bình Minh, TP Phan Thiết

Phan Thiết

20h Thứ 6, Ngày 28/11/2014
Khách sạn The Mira - số 555 Đại lộ Bình Dương - Tp. Thủ Dầu Một

Bình Dương

20h Ngày 1/3/2014
Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội

Hà Nội

20h Thứ 7, Ngày 9/6/2012
Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia, Hà Nội

Hà Nội